Systemisch Gilde 

Het Systemisch Gilde biedt scholing aan professionals in het sociaal domein. Systemisch werken vereist vakmanschap: het verlangen om het werk goed uit te voeren omwille van het werk zelf. Ons scholingsaanbod is er voor alle professionals die meer systemisch willen werken. Wij geloven dat je systemisch werken niet alleen leert uit boeken; onze scholing is interactief en er is ruimte om te werken met eigen casuïstiek. 

w e t e n  h o e  t e  z i e n 

Het systemisch Gilde ziet mensen, problemen en klachten in relatie tot de context waarin zij leven. Hierbij gaan wij uit van wederzijdse (circulaire) beïnvloeding en niet van rechtlijnig oorzaak-gevolg denken. Ons scholingsaanbod is anders dan het aanleren van een methodiek, het is een Metavisie. Wij benaderen systemisch werken als een zienswijze waarbij verschillende systemische stromingen het theoretisch kader vormen. De onderliggende gedachte is hier dat vanuit een andere manier van kijken, er een andere houding en handelen ontstaat. Weten hoe te zien vormt de basis voor systemische interventies die bijdragen aan duurzame veranderingsprocessen. 

Onze visie is dat de relatie tussen mens en professional de belangrijkste factor is voor het effect van de geboden hulp. In het geboden scholingsaanbod staat het opbouwen en onderhouden van een goede samenwerkingsrelatie, zowel met cliënten als met netwerkpartners centraal